Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Támogatás, adományozás

A MATFUND Alapítvány pénzügyi feladata és célja, hogy hosszú távon megoldja a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Informatika rovattal című folyóirat stabil finanszírozását. A folyóirat kulcsfontosságú szerepet játszik a hazai matematika, fizika és informatika tehetséggondozás területén. Az elmúlt 25 évben évről évre csak folyamatosan változó feltételű pályázatokból és támogatásokból tudtuk fenntartani a lapot, nagyon bizonytalan anyagi körülmények között. Az előfizetői és hirdetési bevételeink a szükséges költségeinknek kevesebb, mint a felét tudják csak biztosítani. A KöMaL fenntartásához a következő elemi forrásokat tekintjük szükségesnek:

\(\displaystyle \bullet\) Rendszeres, állami költségvetésből finanszírozott támogatás – a stabilitás allappillére
\(\displaystyle \bullet\) Pályázati források – a szükséges fejlesztések érdekében
\(\displaystyle \bullet\) Előfizetői bázis
\(\displaystyle \bullet\) Rendszeres adományok (az 1%-okon túl, évenkénti, illetve havi gyakorisággal)
\(\displaystyle \bullet\) Egyedi adományok


Az utaláshoz szükséges tudnivalók

\(\displaystyle \bullet\) A KöMaL-t megrendelni kívánók az előfizetési díjat a 10400023-00010760-00000002 számlaszámra (K&H Bank) utalják. További részletek itt olvashatók: https://www.komal.hu/megrendelolap/reszletek.h.shtml.
\(\displaystyle \bullet\) A KöMaL-t egyénileg támogatni kívánók számára: Kérjük, hogy az utalást az Alapítvány K&H Banknál vezetett 10400023-00204716-00000000 bankszámlára tegyék meg, a közleménybe írják be: Alapítványi támogatás.
\(\displaystyle \bullet\) Külföldi támogató esetén az utaláshoz szükséges információk itt találhatók: https://www.komal.hu/matfund/matfund.e.shtml. Kérjük, itt is írják be a közleménybe, hogy Alapítványi támogatás.
\(\displaystyle \bullet\) Céges támogatók kérjük, hogy a címen jelezzék szándékukat.

Köszönjük az eddig beérkezett támogatásokat, adományokat!

Céljaink és a KöMaL alapköltségvetése

A MATFUND Alapítvány alapító okirata értelmében:

„Az Alapítvány célja a lap megjelentetése és országos levelező pontversenyének támogatása, széleskörű nemzetközi elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával. A KöMaL folyóirat egy évről-évre változó réteg (főként 14-18 év körüli diákok és tanáraik, főiskolai hallgatók) igen fontos pedagógiai célokat megvalósító lapja. Legfontosabb feladatai a tanártovábbképzés és a tehetséggondozás mind alsó- közép- és felsőfokon. A lap előállítási költségeinek előteremtése évről évre nehezebb. Kiadásához elengedhetetlenek a szükségszerű technikai fejlesztések. Az Alapítvány ezekben és a középiskolás korosztály egyik legfontosabb, egész tanéves országos matematika- és fizikaversenyének méltó megrendezésében kívánja támogatni a KöMaL szerkesztőségét.”

A KöMaL három tantárgy tehetségeinek gondozásáért tesz: matematika, fizika és informatika.

A KöMaL Archívumában megtalálhatók a 3 évvel ezelőtti füzetek, és visszamenőleg 35 év teljes anyaga: minden feladatot és cikket metaadatokkal ellátva kereshetővé teszünk (http://db.komal.hu/KomalHU/). A lap alapításának 125. évfordulójára feltöltöttük az 1893-95-es években megjelent folyóirat-számokat is. Jelenleg folyik az 1896-1980 közötti időszak feldolgozása. Aki ezekre a lapokra kíváncsi, az archívumban megtalálhatja a tartalomjegyzékét, és annak alapján kikeresheti a megfelelő oldalakat a szkennelt adatbázisunkból (http://db.komal.hu/scan/ ).

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Informatika rovattal című folyóirat idei költségtervének elemei havi, megjelenő számonkénti (9 szám) és éves szinten:

  1 hónap 9 hónap 1 év
Munkabér + járulék (4 fő) 1.040.000.-   12.480.000.-
Megbízási díjak + járulék (szerkesztők, szerkesztőbizottsági vezetők, szerkesztőbizottsági tagok, megoldások készítői, fordítói tiszteletdíjak) (37 fő) 666.667.- 6.000.000.-  
Tiszteletdíjak (cikkek, megoldások nettó 3000 Ft/oldal) 100.000.- 900.000.-  
Nyomdai előkészítő tevékenység (borítókészítés, tördelés) 206.666.- 1.860.000.-  
Nyomdaköltség 200.000.- 1.800.000.-  
Postaköltség 210.000.- 1.890.000.-  
Javítók, csomagolás, lektorálás 322.221.- 2.900.000.-  
Honlap, Elektronikus munkafüzet, adatbázis karbantartása; Fórum üzemeltetése és moderálása, rendszergazda 75.000.-   900.000.-
Archívum folyamatos feltöltése 210.000.- 1.890.000.-  
Egyéb költségek (könyvelő, irodaszerek, banki költségek stb.) 200.000.-   2.400.000.-
KöMaL Ifjúsági Ankét (120 fő)     2.200.000.-
KöMaL Nyári Matematika és Fizika Tábor (40 fő)     2.500.000.-
Mindösszesen     37.720.000.-

A honlapunkon megtalálható a mindenkori éves mérleg visszamenőleg is (https://www.komal.hu/matfund/matfund.h.shtml).

A 2011–2019 időszakban nyertes pályázataink:

  Pályázat Elnyert összeg
2019 NKA folyóirat-kiadás támogatása 1.000 000 Ft
  NTP-LAP-19 folyóirat 2 051 000 Ft
  NTP-TMV-M-19 15 000 000 Ft
  NEA-KK-19_N 500 000 Ft
2018 NKA Folyóirat-kiadás támogatása 800 000 Ft
  NTP-LAP-18 folyóirat 5 000 000 Ft
  NTP-TÁB-18 nyári tábor 2 900 000 Ft
  NTP-TMV-M-18 15 000 000 Ft
2017 EMMI, 37776-4/2017/ESELYT 10 000 000 Ft
  NTP-LAP-17 5 000 000 Ft
  NTP-TÁB-17 3 000 000 Ft
2016 NTP-MTTD-M-16 15 000 000 Ft
2015 NTP-MTTD-M-15 15 000 000 Ft
  NEA-KK-15-M 400 000 Ft
  NKA Folyóirat-Kiadás támogatása 1 200 000 Ft
  NTP-MTI-M-14 20 000 000 Ft
  EMMI 8 000 000 Ft
2014 NKA Folyóirat-Kiadás támogatása 1 500 000 Ft
  NTP-TV-13 Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása 2 000 000 Ft
  NKA 3336/00020 300 000 Ft
2013 NKA Folyóirat-Kiadás támogatása 3 000 000 Ft
  NTP-ITR-M-01 10 000 000 Ft
  NTP-KTTV-12 Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása 4 660 000 Ft
  NKA 3336/00020 1 700 000 Ft
2012 NTP-KTTV-11 Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása 3 300 000 Ft
  NTP-KTMK-11 600 000 Ft
  NKA-Folyóirat Kiadás 1 250 000 Ft
  NEA-TF-12-M 2 000 000 Ft
2011 NCA-KM-11 375 000 Ft
  NTP-OKA 901 000 Ft
  NTP-OKA 5 000 000 Ft

További tervek:

\(\displaystyle \bullet\) A honlap további megújítása (folyamatban)
\(\displaystyle \bullet\) Emelt szintű érettségire felkészítő feladatgyűjtemény matematikából 2. rész
\(\displaystyle \bullet\) A KöMaL Archívum rendszerének karbantartása, a teljes 125 éves tartalom feldolgozása (folyamatban)
\(\displaystyle \bullet\) Az online megrendelő rendszer megújítása
\(\displaystyle \bullet\) Angol nyelvű kiadványok megjelentetése

Amit tettünk, amit elértünk 2017-18 során:

\(\displaystyle \bullet\) Tanévkezdési és további reklámakciók
\(\displaystyle \bullet\) 25 új iskola rendelt
\(\displaystyle \bullet\) 190 új előfizető
\(\displaystyle \bullet\) Megnövekedett versenyzői létszám
\(\displaystyle \bullet\) Tanári szakmai rendezvényeken jelen vagyunk: Rátz László Matematika Vándorgyűlés, Fizika Tanári Ankét, Varga Tamás Módszertani Napok, Info Éra és Infodidact informatika tanároknak szóló konferencia, Művészetpedagógiai Konferencia.
\(\displaystyle \bullet\) Együttműködünk a Bolyai János Matematikai Társulattal, az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal, az MTA Rényi Alfréd Kutatóintézettel, a tanárképzés szakmódszertani csoportjaival, több egyetememmel és kutató intézménnyel.
\(\displaystyle \bullet\) A Magyar Matematikai Múzeummal közös programok a Kutatók éjszakája és egyéb rendezvényeken.
\(\displaystyle \bullet\) Együttműködünk a MATEHETSZ szervezettel, több éve kiválóan akkreditált Tehetségpontként, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjaként.
\(\displaystyle \bullet\) Európai Tehetségpont lettünk
\(\displaystyle \bullet\) 2018-ban elnyertük a "Bonis Bona - a nemzet tehetségeiért kiváló tehetséggondozó szervezet" díját.